વી.જે. ડેની 75મી વર્ષગાંઠ અને ભારતીય સ્વતંત્રતા દિવસની 73મી વર્ષગાંઠ પ્રસંગે વેલ્શના ફર્સ્ટ મિનીસ્ટર માર્ક ડ્રેકફોર્ડે બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ભારતીય સૈનિકોના વિશાળ બલિદાનના સ્મરણાર્થે...