કોવિડ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્કોટલેન્ડમાં કેટલાય કુટુંબોને 80,000થી વધુ ભોજન અને ખાદ્યપદાર્થો પહોંચાડવા માટે શીખ સમુદાયને ગેલ્વેનાઇઝ કરનાર ગ્લાસગોના સ્વયંસેવક અને સ્કોટિશ ચેમ્બર્સ ઑફ...
ગ્લાસ્ગોની વેસ્ટ જ્યોર્જ સ્ટ્રીટની પાર્ક ઇન હોટલ પર શુક્રવારે તા. 29ના રોજ બપોરે 1-30 કલાકે એક હુમલાખોરે છરા વડે હુમલો કરી પોલીસ અધિકારી, હોટેલના...