ખેડા નગરમાં રહેતી 24 વર્ષીય યુવતીને નગરનો લઘુમતી સમાજનો યુવક ભગાડી જતા સ્થાનિક લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસના ઢીલા વલણ સામે બુધવારે...