રેન્ક નામ સંપત્તિ £ બિલિયનમાં
1 ગોપીચંદ હિન્દુજા અને પરિવાર £35
2 સર જીમ રેટક્લિફ £29.69
3 સર લિયોનાર્ડ બ્લાવટનિક £28.63
4 ડેવિડ અને સાયમન રૂબેન અને પરિવાર £24.40
5 સર જેમ્સ ડાયસન અને પરિવાર £23
6 લક્ષ્મી મિત્તલ અને પરિવાર £16
7 ગાય, જ્યોર્જ, અલાનાહ તથા ગેલેન વેસ્ટન અને પરિવાર £14.5
8 શાર્લેન ડી કાર્વાલ્હો-હેઈનકેન અને મિશેલ ડી કાર્વાલ્હો £13.12
9 કર્સ્ટન અને જોર્ન રાઉસિંગ £12
10 માઈકલ પ્લાટ £11.5

LEAVE A REPLY

twenty − one =