ભારતની કોવેક્સીન રસી મેળવવા માટે ભારત બાયોટેક કંપની સાથેનો કરાર બ્રાઝિલે કરાર રદ્ કર્યો છે. બ્રાઝિલે બે કરોડ ડોઝ ખરીદવા માટે કરાર કર્યો હતો. જોકે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં કોવેક્સિનનું ટેસ્ટીંગ નિષ્ફળ થયું હોવાનું બ્રાઝિલે દાવો કરીને આ નિર્ણય કર્યો છે.
બ્રાઝિલની સરકારે કહ્યું હતું કે, બ્રાઝિલની દવા ઉત્પાદક કંપની પ્રેસીસા મેડિકામેન્ટોસ અને એનવિક્સિયા ફાર્મા સાથે ભારત બાયોટેકનો કરાર થયો હતો. જેમાં અનેક મુદ્દાઓ પર સહમતી સધાઈ નથી અને ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં પણ તે નિષ્ફળ ગઇ છે અને તેના કારણે આ કરાર રદ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
સમાચાર સૂત્રોએ આ અંગે ભારત બાયોટેક કંપનીને ટાંકીને કહ્યુ હતુ કે, કંપનીને બ્રાઝિલ તરફથી કોઈ એડવાન્સ પેમેન્ટ આપવામાં આવ્યુ નહોતુ અને કંપની દ્વારા બ્રાઝિલને કોઈ રસી પૂરી પાડવામાં જ નથી આવી , કંપનીએ બ્રાઝિલ સાથે ગ્લોબલ ડિલ પ્રમાણે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા પ્રમાણે કરાર કર્યો હતો અને વિશ્વના બીજા દેશોમાં કોવેક્સીન પૂરી પાડવા માટે જે નિયમોનું પાલન કર્યુ હતું તે જ નિયમોનું પાલન બ્રાઝિલમાં પણ કરવામાં આવ્યું હતું.