ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે બ્રિટિશ કાઉન્સીલ અને SCOPE-સ્કોપ (Society for Creation of Opportunities through Proficiency in English)) વચ્ચે તાજેતરમાં સમજૂતી કરાર થયા હતા. સ્કોપ દ્વારા બ્રિટિશ કાઉન્સીલ સાથે એગ્રીમેન્ટ કરીને તેની પરીક્ષાઓ તથા ઓનલાઇન ટ્રેનિંગનો લાભ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને તથા આમ જનતાને સુપેરે મળી રહે અને માતૃભાષાની સાથે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન અને સમજણમાં પણ વધારો થાય તે હેતુથી MOU કરવામાં આવ્યા છે.
આ પરીક્ષાના મોડયુલ્સમાં વ્યાકરણ અને શબ્દભંડોળ સાથે Speaking , Reading અને Writing જેવા કૌશલ્યો પર ભાર મૂકવામાં આવશે. ઓનલાઈન મોડ્યુલ્સ દ્વારા તેનો અભ્યાસ કરી સરળતાથી તેની પરીક્ષા આપી શકાશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પ્રમાણપત્ર વિદ્યાર્થીઓ તથા ગુજરાતનાં નાગરિકો મેળવી શકશે.

આ ઉપરાંત લાભાર્થી માટે તેઓને અનુકૂળ સમય અનુસાર દર મહિને ૨૫ મિનિટના ૪ વેબિનારની સવલત બ્રિટિશ કાઉન્સીલના કુશળ ટ્રેનર્સ દ્વારા આપવામાં આવશે. વર્ષમાં દુનિયાભરના 20 લાખથી વધુ લોકો તેનો લાભ લે છે. આ પરીક્ષા ૧૫૦થી વધુ દેશોમાં અને વિશ્વભરની ૨૫૦થી વધુ યુનિવર્સિટીઓમાં માન્ય છે. ઇંગ્લિશ સ્કોરની પરીક્ષા વિશ્વભરના શૈક્ષણિક નિષ્ણાતો જેવા કે “સેન્ટર ઑફ રિસર્ચ ફોર ઇગ્લિશ લર્નિંગ’ અને યુનિવર્સિટી ઓફ બેડફોર્ડશાયર ખાતે ભાષાનું મૂલ્યાંકન કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જેનું પરિણામ કોમન યુરોપીયન ફ્રેમવર્ક (CEFR) પર આધારિત છે.

LEAVE A REPLY