અમેરિકામાં અંદાજે 50 વર્ષથી ગર્ભપાતને અપાતી બંધારણીય સુરક્ષાના અંત અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. જાણકારોના મતે ‘રો વિરુદ્ધ વેડ’ના કેસમાં જાહેર કરાયેલા ચુકાદાથી અમેરિકાના લગભગ 50 ટકા હિસ્સામાં ગર્ભપાત પર પ્રતિબંધ આવશે. હજુ થોડા વર્ષ પહેલાં જે ચુકાદા અંગે વિચારી શકાતું ન હતું, એ ગર્ભપાત વિરોધીઓની દાયકાઓની લડત પછી હવે તે વાસ્તવિકતામાં પરિણમ્યો છે. થોડા સમય પહેલાં જસ્ટિસ સેમ્યુલ એલિટોએ આ મુદ્દે તૈયાર કરેલો અભિપ્રાય લીક થયો હતો. જેમાં કોર્ટ આ ઐતિહાસિક ચુકાદો આપવાની તૈયારીમાં છે એવો સંકેત મળ્યો હતો.
વિવિધ ઓપિનિયન પોલ્સમાં અમેરિકાના નાગરિકોએ ગર્ભપાત માટે બંધારણીય સુરક્ષા યથાવત રાખવાની તરફેણમાં મત આપ્યો હતો. જોકે, એલિટોએ શુક્રવારે જાહેર કરેલા આખરી ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, “રો અને પ્લાન્ડ પેરેન્ટહૂડ વિ. કેસી કેસમાં 1992માં અપાયેલા ચુકાદામાં ગર્ભપાતના અધિકારને માન્ય રખાયો હતો, પણ તેમનો નિર્ણય ખોટો હતો અને બદલવો જરૂરી છે. બંધારણમાં ગર્ભપાતનો કોઇ ઉલ્લેખ નથી અને બંધારણની કોઇ જોગવાઇમાં આ પ્રકારના અધિકારને રક્ષણ અપાયું છે. ગર્ભપાતના નિયમનની સત્તા રાજકીય પક્ષો પાસે છે, કોર્ટ પાસે નહીં.’