એનએચએસ ડાયાબિટીઝ પ્રોગ્રામના પ્રાયમરી કેર એડવાઇઝર અને લૂટનમાં જીપી તરીકે કાર્યરત ડો. ચિરાગ બખાઇ કહે છે કે, “તમને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીઝ હોય તો તમે...
અગ્રણી ભારતીય ટેલિવિઝન ચેનલ ઝી ટીવી HD, યુકે અને યુરોપમાં, દર્શકોને મોહિત કરવા, શ્રેષ્ઠ મનોરંજનનો અનુભવ કરાવવા અને યુકેમાં નવા પ્રેક્ષકોને આકર્ષવા માટે પોતાના...